About

Vår Dagis älskar natur och kultur

ZeinebsPleader är en multikulturell enskild pedagogisk dagis verksamhet . Vi lagar hemma vår mat och kör med odling.

Öppettider: ramtiden 06.30 – 18.30, alla helgfria vardagar förutom julafton,

nyårsafton, midsommarafton.

Frukost 7.00. Lunch ca 11.00 och mellanmål ca 14.00

Utevistelse 9.00 – ca 10.30

Vid behov ordnas vikarie.

Ev. klämdag eller planeringsdag får de barn som behöver omsorg hos vikarie.

Sjukdom eller när barnet blivit friskt meddelas före 7:30 eller så fort som möjligt.

Utvecklingssamtal 1 gång om året och dialog med familjen både morgon och eftermiddag.

Föräldramöten, soppkvällar 1 gång per termin.

Övrigt mys med barnen och familjerna minst 3 gånger per år.

Jag heter Zeineb och kallade dagiset efter stjärnbilden Pleaderna.