Vårt Dagis

Föräldrarna kan logga in i anordnarwebben om barnomsorgskö. Omsorgskö uppdaterar föräldern 1 gång per månad så vi vet att familjen vill ha ev. ledig plats. Annars tillämpas syskonförtur, gruppens ålderssammansättning och ködatum. Avgifter: hos zeinebs pleader tillämpar vi maxtaxa och deltidsavgift fr.o.m aug det barnet fyller 3 år. Inga övriga avgifter tas ut. 30 timmar i veckan vid nyfött syskon. Zeinebs pleader har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet enl. kap 14 § 1 i socialtjänstlagen. Föräldrar till barn ,som går hos mig, får ej anställning eller vikarierar hos mig . Om du har åsikter/klagomål om Zeinebs pleader och inte vill prata med mig finns möjlighet att prata med utbildningsförvaltningen: Fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem) Jens Westlund Tel: 08-508 33 754 E-post: anmalan@stockholm.se Eller lämna klagomål via webben . Man är alltid välkommen att ringa 8 – 16, om man behöver diskutera något som gäller barnomsorgen. Väl mött. Zeinebs pleader.

new_milky_way-1
img_6395

Maten

Maten är väldigt viktig för oss . Jag serverar till mina barn enbart riktig ,hemlagad och god mat. Jag lagar maten själv . Grönsaker och Sallad serveras med maten alltid. Vi serverar ingen korv ,blodpudding eller fläskkött .När det gäller kött använder vi lamm,får,nöt,kalv,fisk,kyckling och fågel.

Begrunda

Jag tycker att våra barn är det viktigaste vi har i samhället . Vi bör ge dem bästa möjliga start här i livet .Vårt samhälle är en vacker regnbåge .Jag vill gärna att min barngrupp blir det också.

besm9
img_6360

Njuta

På Zeinebspleader skall mina barn lära sig saker och ting genom att leka och njuta .Vi prutar aldrig på barnsäkerheten heller.Vi njuter säkert av vår vakra natur.